فرصت های شغلی فعلی

فرصت های شغلی فعلی

آیا به دنبال پیوستن به تیمی هستید که به موفقیت متعهد باشد؟

ما چندین جایگاه داریم و به دنبال استعدادها هستیم تا تیم خود را ارتقا دهیم. اگر به دنبال شروع جدیدی با مشاغل رو به رشد هستید که خواستار تعهد و پاداش پاداش شما برای تلاش و مشارکت شماست ، لطفاً موقعیت های زیر را بررسی کرده و از طریق پست الکترونیکی با ما تماس بگیرید: rita.wu@jera-fiber.com.

1. بازاریابی
2. فروش خارج از کشور

asg